Pukor

Att investera i slagverksinstrumentet Puka är att investera i en bestämd tonhöjd, i konsekvent musik och dynamik. Pukan kallas även för tom-tom och har länge använts i både trumset och i orkestrar. En puka används ofta för trumutfyllnad och definierande rytmer. Våra pukor finns både tillägnade dig som söker en orkesterpuka eller för dig som vill utöka ditt trumset.

Varumärken